Topic outline

 • Kolegium Logistyki

  Dziekanat Kolegium Logistyki

  mgr Izabela Purtak-Andrysiak - specjalista

  tel.  42 631 37 03

  e-mail: izabela.purtak-andrysiak@p.lodz.pl

    

  Godziny przyjęć w Dziekanacie

  ul. Piotrkowska 266, pok. 48a

  wtorek 09:00 - 12:00

  czwartek 09:00 - 12:00

    Godziny przyjęć Dyrektor Kolegium Logistyki

  dr Hanna Niedźwiedzińska

  wtorek 11:30 - 12:30

  pokój 274 Budynek Trzech Wydziałów

  Obecnie kontakt na MS Teams

 • Informacje o Kolegium Logistyki

  Duże zainteresowanie podjęciem studiów w zakresie logistyki wśród absolwentów szkół średnich, wynikające z nowoczesności, możliwości wielu zastosowań tej dziedziny, a także z dużego zapotrzebowania rynku pracy, zaowocowało utworzeniem tego kierunku na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki, Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej.

  W październiku 2007 roku, decyzją władz Instytutu Informatyki została powołana Grupa robocza w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów - Logistyki na naszym wydziale oraz przygotowania w tej sprawie wniosku do Senatu PŁ. Uchwałą Nr 3/2008 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 stycznia 2008 roku utworzono kierunek studiów logistyka na wydziale FTIMS.
  Pierwsza rekrutacja na ten kierunek miała miejsce w roku akademickim 2008/2009.

  Na wniosek Rady Wydziału FTIMS, Rady Wydziału OiZ oraz Rektora PŁ uchwałą nr 12/2010 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 września 2010 roku utworzono Kolegium Logistyki - międzywydziałową jednostkę organizacyjną PŁ.
  Od roku akademickiego 2011/2012 kierunek Logistyka jest prowadzony w ramach Kolegium Logistyki.

  • O kierunku

  • Rada Programowa KL