Topic outline

 • Wydziałowa Rada Samorządu (WRS)

  Jesteśmy grupą studentów, którzy starają się by studiowało nam się prościej i przyjemniej.
   
  Działamy w Twoim imieniu oraz w imieniu każdego studenta naszego wydziału. Czuwamy by przestrzegano naszych praw, pomagamy w uzyskiwaniu pomocy materialnej z uczelni (Wydziałowa Komisja Stypendialna - WKS), reprezentujemy interesy studenckie w kontaktach z władzami uczelni.
   
  Uczestniczymy w posiedzeniach Rad Wydziału, Komisji Dydaktycznej oraz Komisji ds. Pomocy Materialnej. Dzięki temu mamy wpływ na ustalanie programu i toku studiów, wysokości stypendiów i zapomóg, a także na wiele innych spraw dotyczących naszego Wydziału.
   
  Oprócz tak oficjalnych przedsięwzięć staramy się byś się nie nudził. Organizujemy szereg imprez integracyjnych. W październiku jest to "Fuksówka", czyli impreza dla studentów I roku, natomiast w kwietniu odbywają się "Połowinki". Dodatkowo każdy student ma szansę wziąć udział w konkursie fotograficznym.
   
   
  Jeśli szukasz nowych doświadczeń i chcesz działać na rzecz Wydziału oraz innych studentów dołącz do nas. Skontaktuj się z nami, a powiemy Ci co dalej.