Topic outline

  • Cel badań

    Badanie wybranych nierówności funkcyjnych oraz zastosowania uzyskanych wyników.

    • Achievements

    • Publications