Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Strona: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

Doktorant:

mgr inż. Anna Rogalska

Tytuł w języku polskim:
Model predykcji uwagi w obrazie ruchomym
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Piotr Napieralski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
Więcej

 

Doktorant:

mgr inż. Patrycja Śpiewak

Tytuł w języku polskim:
Wpływ apertur elektrycznych i optycznych na pracę półprzewodnikowych laserów VCSEL
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
Więcej

 

Doktorant:

mgr Barbara Łupińska

Tytuł w języku polskim:
Analiza wybranych równań ułamkowego rzędu z pochodną Katugampola
Tytuł w języku angielskim: Analysis of selected Katugampola fractional differential equations
Promotor: dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Tatiana Odzijewicz
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
Więcej

Strona: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: