Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

dr inż. Witold Walas

Tytuł w języku polskim:
Algebry Liego-Rineharta i pierwsze klasy charakterystyczne
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Jan Kubarski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2007
More

 

Doktorant:

dr Marek Małolepszy

Tytuł w języku polskim:
Pewne własności odwzorowań związane z ich wahaniem
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2007
More

 

Doktorant:

dr Agnieszka Łukasiewicz

Tytuł w języku polskim:
Klasyfikacja funkcji B*1
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Aleksander Maliszewski, prof. PŁ 
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:  
Data nadania tytułu:
- - 2007
More

 

Doktorant:

dr inż. Violetta Barbara Lipińska

Tytuł w języku polskim:
Zastosowanie nierówności informacyjnych w problemie predykcji bayesowskiej i minimaksowej 
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Lesław Gajek
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2007
More

 

Doktorant:

dr Monika Lindner

Tytuł w języku polskim:
O funkcjach typu pierwszej klasy Baire’a określonych na przestrzeniach topologicznych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2007
More

 

Doktorant:

dr inż. Alina Teresa Kondratiuk-Janyska

Tytuł w języku polskim:
Maksyminowe strategie immunizacji portfela  
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Leszek Zaremba
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2007
More

 

Doktorant:

dr inż. Maciej Dems

Tytuł w języku polskim:
Metoda Admitancyjna Fal  Płaskich i jej zastosowanie w modelowaniu laserów półprzewodnikowych oraz planarnych struktur kryształów fotonicznych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Nakwaski
Promotor pomocniczy: prof. dr hab.  Krassimir Panajotov
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2007
More

 

Doktorant:

dr Adam Prószyński

Tytuł w języku polskim:
Modyfikacja naprężeń w cienkich warstwach metalicznych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2008
More

 

Doktorant:

dr Dagmara Magdalena Jarzyńska

Tytuł w języku polskim:
Mechanizm emisji elektronów z cienkich warstw diamentowych i diamentopodobnych osadzonych na podłożu krzemowym
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Elżbieta Staryga, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2008
More

 

Doktorant:

dr Dorota Krawczyk-Stańdo

Tytuł w języku polskim:
Regularyzacja w problemach odwrotnych z zastosowaniem w uczeniu sztucznych sieci neuronowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Marek Rudnicki, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2009
More

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: