Baza postępowań o nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

 

Imię i nazwisko:

prof. dr hab. Artur Bartoszewicz

Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa:
More

 

Imię i nazwisko:

prof. dr hab. Urszula Ledzewicz

Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa:
More

 

Imię i nazwisko:

prof. dr hab. inż. Adam Niewiadomski

Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa:
More


        
 
Imię i nazwisko: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: