Aktualności Wydziałowe

Immatrykulacja dla Studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Matematyka

 
 
 

Uroczystość Immatrykulacji dla Studentów I roku studiów stacjonarnych
II stopnia kierunku Matematyka

odbędzie się 01.10.2015 r. (czwartek) o godz. 17:00 w audytorium F-3,
(Budynek B9)