Aktualności Wydziałowe

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku

 
 
Obraz Ewa Szkudlarek
Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku
Napisane przez: Ewa Szkudlarek ( czwartek, 1 październik 2015, 08:11 )
 
Szkolenie BHP dla studiów I roku studiów niestacjonarnych kierunku Informatyka studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 3 października 2015 r. (sobota)
o godz. 17:00
w Budynku B9 na III piętrze, aula F10.

Szkolenie BHP dla I roku kierunku Matematyka II stopnia odbędzie się
8 października 2015 r. (czwartek) o godz. 17:45
w Budynku B9 na III piętrze,
aula F10.

UWAGA!

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy do tej pory nie zaliczyli BHP mają obowiązek uczestniczyć w wyżej wymienionym szkoleniu.


Brak zaliczenia szkolenia skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.