Aktualności Wydziałowe

Stypendium dla doktoranta.

 
 
Obraz Katarzyna Karolak
Stypendium dla doktoranta.
Napisane przez: Katarzyna Karolak ( czwartek, 12 listopad 2015, 10:54 )
 

Instytut Fizyki ogłasza konkurs na stypendium dla doktoranta. Wszystkie informacje znajdują się poniżej.

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Wymagania:

 ukończenie studiów magisterskich (z wynikiem przynajmniej bardzo dobrym) w zakresie fizyki, fizyki technicznej, optoelektroniki lub fotoniki

 doświadczenie w zakresie modelowania laserów półprzewodnikowych

 dorobek naukowy dotyczący badań związanych laserami półprzewodnikowymi

 zainteresowania w zakresie fotoniki, optoelektroniki i fizyki laserów

 biegła znajomość języka polskiego, dobra znajomość języka angielskiego

 umiejętność programowania

Opis zadań:Do obowiązków stypendysty będzie należeć:

 projektowanie i symulacje komputerowe półprzewodnikowych azotkowych struktur laserów o emisji powierzchniowej

 wyszukiwanie informacji w literaturze specjalistycznej niezbędnych do opracowania modeli zjawisk fizycznych występujących w azotkowych laserach półprzewodnikowych

 opracowywanie modeli zjawisk fizycznych występujących w azotkowych laserach półprzewodnikowych

 analiza i interpretacja otrzymanych wyników oraz przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych

Typ konkursu NCN: OPUS−ST

Termin składania ofert: 5.12.2015, 16:00

Forma składania ofert: poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie (stypendium nie podlega opodatkowaniu).

Okres stypendium 12 miesięcy: od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lista wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny

2.  CV

3. Skan dyplomu ukończenia studiów

4. Wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych

Dodatkowe informacje:

Stypendium związane jest z realizacją projektu pt. "Modelowanie półprzewodnikowych laserów azotkowych z pionową wnęką rezonansową o emisji powierzchniowej" – numer projektu NCN nr 2014/13/B/ST7/00633.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Rober Sarzała
Aplikacje proszę składać drogą mailową do kierownika projektu, dr. hab. inż. Roberta Sarzały na adres: robert.sarzala@p.lodz.pl