Aktualności Wydziałowe

Inauguracja roku akademickiego dla Studentów Informatyki i Fizyki - studiów stacjonarnych II stopnia

 
 
 
Uroczystość Immatrykulacji dla I semestru Informatyki i Fizyki studiów stacjonarnych II stopnia odbędzie się 10.03.2016 r. (czwartek) o godz. 12.15 w sali Major (Budynek B-14). Obecność obowiązkowa.