Aktualności Wydziałowe

Konkurs wniosków o dofinansowanie badań młodych naukowców

 
 
Obraz Joanna Olczyk
Konkurs wniosków o dofinansowanie badań młodych naukowców
Napisane przez: Joanna Olczyk ( piątek, 8 kwiecień 2016, 14:29 )
 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem podziału dotacji w ramach działalności statutowej dla młodych naukowców (w załączeniu) ogłaszam konkurs na finansowanie badań młodych naukowców na naszym Wydziale w kategorii wnioski o granty oraz wnioski o stypendia naukowe. Do podziału będzie przeznaczona kwota 122160 zł przyznana na ten cel w roku 2016.

Kandydaci powinni składać kompletne wnioski o granty w kategoriach:

- granty dla naukowców przygotowujących habilitację;

- granty dla naukowców przygotowujących doktorat;

- stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski należy składać do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 5.05.2016 r. do godz. 10:00. Zwracam uwagę, aby osoby ubiegające się o grant lub stypendium uważnie i dokładnie zapoznały się z Regulaminem. Zwracam uwagę na to, że w kosztorysie grantu należy uwzględnić narzut 30 % na wszystkie wydatki oprócz zakupu aparatury (powyżej kwoty 3500 zł za sztukę). Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendiów (pierwszeństwo będą miały osoby
z otwartym i zaawansowanym przewodem doktorskim).
Rozstrzygnięcie konkursu
jest zaplanowane na dzień 10.05.2016 r.

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. Marek Balcerzak