Aktualności Wydziałowe

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla studentki Wydziału FTIMS

 
 
 
W dniu 12 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 807/16 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Do Konkursu uczelnie zgłosiły 60 prac. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego nagrodziła 7 prac (1 rozprawę habilitacyjną, 2 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie oraz 2 prace dyplomowe) w tym pracę dyplomową Pani Soni Jach, studentki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Praca pod tytułem Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi, została przygotowana pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Guzka i dr inż. arch. Rafała Szrajbera z Instytutu Informatyki PŁ.
Serdecznie gratulujemy !