Aktualności Wydziałowe

Rekrutacja - listy osób przyjętych na Wydział FTIMS w r. ak. 2016/17

 
 
 
W załączniku listy osób przyjętych na Wydział FTIMS na studia I stopnia na kierunki:
fizyka techniczna
informatyka
informatyka studia niestacjonarne
matematyka.