Aktualności Wydziałowe

Rekrutacja - listy osób nieprzyjętych na Wydział FTIMS w r. ak. 2016/17

 
 
 
W załączniku listy osób nieprzyjętych na Wydział FTIMS na studia I stopnia w roku akademickim 2016/17