Aktualności Wydziałowe

Rekrutacja - Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia Wydział FTIMS w roku akademickim 2016/17 semestr Letni

 
 
 

W załączniku są umieszczone listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia II stopnia Wydział FTIMS w roku akademickim 2016/17 semestr Letni.