Aktualności Wydziałowe

Rekrutacja - Lista podziału na specjalności, kierunek Informatyka II stopnia st. stacjonarne 2016/17L

 
 
 

W załączniku jest opublikowana lista osób przyjętych na kierunek Informatyka II stopnia studia stacjonarne, przydzielonych do specjalności, które zostaną uruchomione roku akademickim 2016/17 w semestrze Letnim.