Aktualności Wydziałowe

Nowa odsłona matematyki na Wydziale FTIMS!

 
 
Obraz Ewa Szkudlarek
Nowa odsłona matematyki na Wydziale FTIMS!
Napisane przez: Ewa Szkudlarek ( piątek, 12 maj 2017, 12:50 )
 

Już od października na naszym Wydziale będzie można studiować kierunek Matematyka Stosowana,
a nie jak dotąd - Matematyka. Zmiany dotyczą jednocześnie studiów licencjackich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia).

Program kierunku Matematyka Stosowana daje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch obszarów kształcenia:
nauk ścisłych (dyscyplina matematyka) oraz nauk technicznych (dyscyplina informatyka).

Kształcony jest matematyk praktyk, potrafiący analizować i rozwiązywać problemy z użyciem technologii informatycznych. Daje to bardzo cenne umiejętności absolwentom tego kierunku, poszukiwane na rynku pracy.

Na studiach I stopnia dostępne będą 4 specjalności:

  • matematyczne metody analizy danych biznesowych
  • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii
  • zastosowania współczesnej analizy matematycznej.

Nowością jest tu specjalność zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii, która daje wiedzę i umiejętności
w zakresie budowy i analizy modeli procesów  w technice, ekonomii, czy biomedycynie. Po wybraniu tej specjalizacji, absolwenci będą przygotowani do pracy w placówkach badawczych i przemysłowych zajmujących się tworzeniem, analizowaniem i modyfikowaniem modeli różnorodnych procesów, np. technologicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, społecznych i ekonomicznych, w tym z użyciem technologii informatycznych.

Na studiach II stopnia w ramach matematyki stosowanej można będzie wybrać jedną z poniższych specjalności:

  • analiza danych w biznesie i logistyce
  • matematyka z zastosowaniami
  • modelowanie matematyczne i optymalizacja
  • zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach.

Dzięki przedmiotom ogólnoekonomicznym studenci opanują również zagadnienia związane z prognozowaniem w biznesie, rynkami finansowymi oraz zarządzania firmą.

Absolwenci matematyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianym sektorze finansowym jako analitycy: kredytowi, giełdowi czy analitycy trendów rynkowych. Mogą pracować w zawodach specjalisty do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych, doradcy emerytalnego, analityka baz danych.

Program kształcenia od 2017 r. przygotowuje do zdania egzaminu aktuarialnego w zakresie: prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Instytut Matematyki PŁ ubiega się o certyfikat uznawalności tych działów w ramach studiów odbytych na kierunku matematyka stosowana.

Przyjmowanie dokumentów na studia I stopnia: od 2 czerwca 2017 r. (piątek) do 14 lipca 2017 r. (piątek), do godz. 15.00.

Załączone pliki