FTIMS w liczbach

Studenci w liczbach

 • Liczba studentów kierunku Fizyka Techniczna: 136
  • I stopień stacjonarne: 108
  • II stopień stacjonarne: 22
  • III stopień stacjonarne: 6
 • Liczba studentów kierunku Matematyka: 549
  • I stopień stacjonarne: 366
  • II stopień stacjonarne: 166
  • III stopień stacjonarne: 17
    
 • Liczba studentów kierunku Informatyka: 1497
  • I stopień stacjonarne: 844
  • I stopień niestacjonarne: 295
  • II stopień stacjonarne: 191
  • II stopień niestacjonarne: 133
  • III stopień stacjonarne: 34
    

Stan na dzień 20.10.2016 r.

Kadra naukowo-dydaktyczna w liczbach

 • Łączna liczba nauczycieli: 123
  • liczba profesorów tytularnych: 17
  • liczba profesorów PŁ: 15
  • liczba doktorów habilitowanych: 10
  • liczba docentów: 3
  • liczba doktorów na stanowisku adiunkta: 46
  • liczba asystentów: 9
  • liczba starszych wykładowców i wykładowców: 23
 • Liczba nauczycieli w Instytucie Informatyki: 58
  • liczba profesorów tytularnych: 5
  • liczba profesorów PŁ: 3
  • liczba doktorów habilitowanych: 6
  • liczba docentów: 2
  • liczba doktorów na stanowisku adiunkta: 23
  • liczba asystentów: 6
  • liczba starszych wykładowców i wykładowców: 13
 • Liczba nauczycieli w Instytucie Matematyki: 40
  • liczba profesorów tytularnych: 8
  • liczba profesorów PŁ: 7
  • liczba doktorów habilitowanych: 2
  • liczba docentów: 0
  • liczba doktorów na stanowisku adiunkta: 15
  • liczba asystentów: 0
  • liczba starszych wykładowców i wykładowców: 8
 • Liczba nauczycieli w Instytucie Fizyki: 25
  • liczba profesorów tytularnych: 4
  • liczba profesorów PŁ: 5
  • liczba doktorów habilitowanych: 2
  • liczba docentów: 1
  • liczba doktorów na stanowisku adiunkta: 8
  • liczba asystentów: 3
  • liczba starszych wykładowców i wykładowców: 2

Stan na dzień 20.10.2016 r.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 marzec 2017, 09:39