FTIMS w liczbach

Studenci w liczbach

 • Liczba studentów kierunku Fizyka Techniczna: 93
 • Liczba studentów kierunku Informatyka: 1201
  • stacjonarne: 915
  • niestacjonarne: 286
 • Liczba studentów kierunku Matematyka: 77
 • Liczba studentów kierunku Matematyka Stosowana: 282

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Kadra naukowo-dydaktyczna w liczbach

 • Łączna liczba nauczycieli: 123
  • liczba profesorów tytularnych: 17
  • liczba profesorów PŁ: 15
  • liczba doktorów habilitowanych: 10
  • liczba docentów: 3
  • liczba doktorów na stanowisku adiunkta: 46
  • liczba asystentów: 9
  • liczba starszych wykładowców i wykładowców: 23
 • Liczba nauczycieli w Instytucie Informatyki: 58
  • liczba profesorów tytularnych: 5
  • liczba profesorów PŁ: 3
  • liczba doktorów habilitowanych: 6
  • liczba docentów: 2
  • liczba doktorów na stanowisku adiunkta: 23
  • liczba asystentów: 6
  • liczba starszych wykładowców i wykładowców: 13
 • Liczba nauczycieli w Instytucie Matematyki: 40
  • liczba profesorów tytularnych: 8
  • liczba profesorów PŁ: 7
  • liczba doktorów habilitowanych: 2
  • liczba docentów: 0
  • liczba doktorów na stanowisku adiunkta: 15
  • liczba asystentów: 0
  • liczba starszych wykładowców i wykładowców: 8
 • Liczba nauczycieli w Instytucie Fizyki: 25
  • liczba profesorów tytularnych: 4
  • liczba profesorów PŁ: 5
  • liczba doktorów habilitowanych: 2
  • liczba docentów: 1
  • liczba doktorów na stanowisku adiunkta: 8
  • liczba asystentów: 3
  • liczba starszych wykładowców i wykładowców: 2

Stan na dzień 20.10.2016 r.

Last modified: Tuesday, 2 April 2019, 8:39 AM