Nasze atuty

  • Nasz Wydział cieszy się największą popularnością w regionie wśród kandydatów  chcących kształcić się w zakresie fizyki, informatyki i matematyki
  • Studia I i II stopnia w języku polskim i angielskim oraz studia III stopnia
  • Certyfikacja programów kształcenia ECTS Label, Diploma Supplement Label, HR Excellence in Research
  • Kategoria naukowa A, pełne prawa akademickie w zakresie matematyki i informatyki
  • Certyfikat "Studia z przyszłością" przyznany specjalności Optoelektronika, realizowanej na kierunku Fizyka Techniczna
  • Najnowsze w Polsce zaplecze dydaktyczne (Instytut Fizyki, Centrum Technologii Informatycznych)
  • Współpraca z przemysłem i innymi ośrodkami naukowo-badawczymi (m.in.: Klaster ICT, Klaster GameDev)
  • Sukcesy studentów w krajowych i międzynarodowych konkursach (Microsoft Imagine Cup, Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych) i wystawach (IWIS, IENA, NOVA i in.)
Last modified: Monday, 8 May 2017, 9:03 AM