Authorities

Władze Wydziału FTIMS

Dziekan
dr hab. inż. Adam Wojciechowski, profesor uczelni


ProdziekaniProdziekan ds. studenckich
dr inż. Ewa Marciniak, profesor uczelni
(ewa.marciniak@p.lodz.pl)

Dyżury we wrześniu:
poniedziałek, godz. 10:00-12:00 (Dziekanat, pokój 2)
(konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty, tel. 42 631 36 05)Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Marek Galewski, profesor uczelni
Dyżury we wrześniu:
wtorek, godz. 12:30 - 14:00 (MS TEAMS)
czwartek, godz. 10:30 - 12:00 (Dziekanat, pokój 1)Prodziekan ds. rozwoju
dr hab. inż. Maciej Dems, profesor uczelni
Dyżury we wrześniu:
czwartek, godz. 9:00 - 10:00 (Dziekanat, pokój 1)


Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, profesor uczelni

Last modified: Friday, 11 September 2020, 11:08 AM