Authorities

Władze Wydziału FTIMS

Dziekan
prof. dr hab. Piotr Liczberski  - (czwartki, godz. 12.00 - 13.30)ProdziekaniProdziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Jaromir Tosiek - (poniedziałki, godz. 12.15 - 13.00)
Dziekanat, pokój 1
Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Ewa Marciniak

poniedziałki godz. 10:30-12:00
środy godz. 12:00-14:00
(po uprzednim telefonicznym umówieniu się w dziekanacie, tel. 42 631 36 03)
Dziekanat, pokój 2Prodziekan ds. rozwoju
dr hab. inż. Adam Wojciechowski - (wtorki, godz. 11.15 - 12.00)
Dziekanat, pokój 1


Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr hab. inż. Agnieszka Wosiak - (niedziele, godz. 11:00 - 12:00)
Pokój 245, Budynek B9

Last modified: Tuesday, 19 November 2019, 1:31 PM