Authorities

Władze Wydziału FTIMS

Dziekan
prof. dr hab. Piotr Liczberski  - (czwartki, godz. 12.00 - 13.30)ProdziekaniProdziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Jaromir Tosiek - (poniedziałki, godz. 12.15 - 13.00)
Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Ewa Marciniak

poniedziałki godz. 10:30-12:00
środy godz. 12:00-14:00
(po uprzednim telefonicznym umówieniu się w dziekanacie, tel. 42 631 36 03)Prodziekan ds. rozwoju
dr hab. inż. Adam Wojciechowski - (wtorki, godz. 11.15 - 12.00)
Last modified: Thursday, 17 October 2019, 10:39 AM