Pełnomocnicy

  • Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych - dr inż. Agnieszka Wosiak

Pełnomocnik Dziekana ds. „ nauczania na odległość” - dr inż. Rafał Grzybowski

Last modified: Monday, 22 May 2017, 7:36 AM