Topic outline

 • General

 • Kompetencje i sylwetka absolwenta

  Absolwenci specjalności Inżynieria Baz Danych są w pełni przygotowani do praktycznego wykorzystania technologii informatycznych, w szczególności systemów przetwarzania danych w organizacjach o różnym charakterze i różnej wielkości. Potrafią pracować w interdyscyplinarnych zespołach, grupujących użytkowników systemów informatycznych oraz specjalistów z obszaru informatyki. Mają doświadczenie w samodzielnym rozwiązywaniu rzeczywistych problemów związanych z analizą i przetwarzaniem danych, jak również w budowaniu systemów informatycznych wspomagających różne dziedziny życia i gospodarki. Mogą pracować jako inżynierowie danych, zapewniając obsługę i wstępną analizę dużych wolumenów danych, jak również jako analitycy, projektanci i twórcy oprogramowania. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie:

  • projektowania i implementacji systemów informatycznych,
  • biegłego programowania w językach stosowanych do przetwarzania dużych wolumenów danych,
  • nowoczesnego podejścia do systemów baz danych, w tym nierelacyjnych baz danych,
  • prowadzenia analiz i eksploracji danych z zastosowaniem nowoczesnych algorytmów
  • systemów baz danych, ich projektowania i administrowania z uwzględnieniem narzędzi takich jak baza danych Oracle,
  • bezpieczeństwa systemów z zastosowaniem podstaw kryptografii,
  • rozwiązywania zagadnień i problemów informatyzacji w przedsiębiorstwach,
  • marketingu internetowego.
  • Perspektywy dalszego rozwoju

   Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:

   • programiści,
   • analitycy systemowi,
   • inżynierowie systemowi w różnego rodzaju instytucjach przemysłu czy gospodarki,
   • administratorzy baz danych,
   • testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych.

   Absolwenci są przygotowani do pracy jako samozatrudniający się specjaliści lub właściciele małych firm z branży IT. Mogą również kontynuować naukę na studiach kolejnych stopni w uczelniach krajowych i zagranicznych.