Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

dr inż. Gertruda Agnieszka Gwóźdź-Łukawska

Tytuł w języku polskim:
Zbiory niezmiennicze skończonych i nieskończonych iterowanych układów odwzorowań
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Jacek Jachymski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2009
More

 

Doktorant:

dr inż. Andrzej Bogdan Paszkiewicz

Tytuł w języku polskim:
Dobór środków komunikacji w systemach rozproszonych z uwzględnieniem wielozadaniowego charakteru ich wykorzystania
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Vladimir Brusov
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2009
More

 

Doktorant:

dr Małgorzata Aleksandra Janicka

Tytuł w języku polskim:
Rezonansowe zagadnienia brzegowe dla równań dynamicznych na skalach czasowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Przeradzki
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2009
More

 

Doktorant:

dr inż. Adam Dominik Chudecki

Tytuł w języku polskim:
Równania hiperniebiańskie Plebańskiego-Robinsona-Finleya w teorii względności. Analiza i zastosowanie
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Maciej Przanowski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2009
More

 

Doktorant:

dr inż. Marek Bolanowski

Tytuł w języku polskim:
Synteza wielomagistralowych systemów komputerowych z rekonfigurowalną architekturą  do realizacji zadań złożonych obliczeniowo
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipińska, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2009
More

 

Doktorant:

dr inż. Dominik Rafał Szajerman

Tytuł w języku polskim:
Wizualizacja zjawisk topnienia i sublimacji
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Maria Pietruszka, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

 

Doktorant:

dr inż. Przemysław Krzysztof Gordinowicz

Tytuł w języku polskim:
Wybrane aspekty grafów n-e.c.
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Grzegorz Andrzejczak
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

 

Doktorant:

dr inż. Bożena Jolanta Borowska

Tytuł w języku polskim:
Zastosowanie wybranych algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji geometrii źródeł pól magnetycznych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Stefan Nadolski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

 

Doktorant:

dr inż. Radosław Tomasz Bednarski

Tytuł w języku polskim:
Ocena czytelności tekstu ekranowego i doboru jego parametrów
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Maria Pietruszka, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

 

Doktorant:

dr inż. Kamil Stokfiszewski

Tytuł w języku polskim:
Kompresja obrazów za pomocą sieci neuronowych realizujących szybkie przekształcenia dyskretne
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: