Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

mgr inż Filip Rynkiewicz

Tytuł w języku polskim:
Metoda określania zmian parametrów źrenicy w obecności zakłóceń na podstawie analizy obrazów
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Piotr Napieralski, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr Piotr Nowakowski

Tytuł w języku polskim:
Wybrane własności zbiorów typu Cantora na prostej rzeczywistej
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Promotor pomocniczy: dr Tomsz Filipczak
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Sławomir Opałka

Tytuł w języku polskim:
Klasyfikacja wyobrażeniowych zadań poznawczych na podstawie analizy sygnału EEG z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr inż. Dominik Szajerman
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa:
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Rafał Woźniak

Tytuł w języku polskim:
Efektywna redukcja przestrzeni etykiet w klasyfikacji wieloetykietowej dokumentów tekstowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Danuta Zakrzewska
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Tomasz Gałaja

Tytuł w języku polskim:
Efektywna metoda symulacji atmosferycznego rozproszenia światła słonecznego w systemach informatycznych czasu rzeczywistego
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż Marta Więckowska

Tytuł w języku polskim:
Lasery VCSEL z selektywną oksydacją powierzchniową wewnątrz wnęki rezonansowej
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Maciej Dems
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr Piotr Gamorski

Tytuł w języku polskim:
Eliptyczne i ewolucyjne nierówności wariacyjno-hemiwariacyjne z zastosowaniami do mechaniki kontaktowej
Tytuł w języku angielskim: Elliptic and Evolutionary Variational-Hemivariational Inequalities with Applications to Contact Mechanics
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Migórski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
14 - 07 - 2020
More

 

Doktorant:

mgr inż Jakub Walczak

Tytuł w języku polskim:
Detekcja obiektów w chmurach punktów
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Rafał Włodarski

Tytuł w języku polskim:
Hybrydowy cykl życia oprogramowania w projektach akademickich
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Kamil Wieloch

Tytuł w języku polskim:
Złożoność czasowa algorytmów dyskretnych przekształceń liniowych implementowanych na układach GPU
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy
Promotor pomocniczy: dr inż. Kamil Stokfiszewski
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: