Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 

Doktorant:

mgr inż Marcin Daszuta

Tytuł w języku polskim:
Logika eksploracji mapy w przestrzeni wirtualnej
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Piotr Napieralski, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr inż. Dominik Szajerman
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

dr inż Piotr Kowalski

Tytuł w języku polskim:
Inteligentne sieci falkowe dla skutecznych reprezentacji pośrednich w algorytmach biometrii chodu
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Puchała
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Łukasz Wieczorek

Tytuł w języku polskim:
Optymalizacja procesu dystrybucji zasobów w złożonych sieciach logistycznych przy użyciu algorytmów genetycznych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Przemysław Ignaciuk, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: