Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

dr inż. Mateusz Smoliński

Tytuł w języku polskim:
System szeregowania wykluczający konflikty transakcji rozproszonych z zastosowaniem wspomagania systolicznego
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Ewa Lipowska-Nadolska, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

 

Doktorant:

dr Edyta Leś

Tytuł w języku polskim:
Zagadnienia ekstremalne w pewnych rodzinach funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Piotr Liczberski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

 

Doktorant:

dr Marcin Kowalewski

Tytuł w języku polskim:
Rozdzielanie zbiorów przy użyciu funkcji z zadanej klasy
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Aleksander Maliszewski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

 

Doktorant:

dr inż. Michał Juliusz Dobrski

Tytuł w języku polskim:
Formalizm Fedosova kwantowania przez deformację w teorii pól Yanga-Millsa na nieprzemiennej czasoprzestrzeni i w nieprzemiennej teorii grawitacji
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Maciej Przanowski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

 

Doktorant:

dr inż. Marcin Piotr Cegielski

Tytuł w języku polskim:
Modelowanie procesów dynamicznych w systemach równoległych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stachiw
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2010
More

 

Doktorant:

dr inż. Łukasz Piskorski

Tytuł w języku polskim:
Modelowanie zjawisk fizycznych w wybranych konstrukcjach laserów VCSEL emitujących promieniowanie w zakresie II okna optycznego światłowodowej telekomunikacji optycznej
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Robert P. Sarzała, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2011
More

 

Doktorant:

dr inż. Łukasz Dymitr Piątek

Tytuł w języku polskim:
Analiza niezawodności i optymalizacja złożonych sieci teleinformatycznych z zastosowaniem modeli grafowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Marek Rudnicki, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2011
More

 

Doktorant:

dr inż. Arkadiusz Kamil Tomczyk

Tytuł w języku polskim:
Adaptacyjne potencjałowe aktywne kontury z elementami sztucznej inteligencji
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2011
More

 

Doktorant:

dr inż. Michał Karbowańczyk

Tytuł w języku polskim:
Zapobieganie przeciążeniom w sieciach IP z zastosowaniem sprzężenia zwrotnego oraz predyktora Smitha i regulatora dead-beat
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2011
More

 

Doktorant:

dr Katarzyna Nowakowska

Tytuł w języku polskim:
Algebraiczne własności funkcji górnie ρ-ciągłych i [λ, ρ]- ciągłych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. prof. nadzw. Ewa Łazarow
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2012
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: