Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

dr inż. Jan Wawrzyniec Stolarek

Tytuł w języku polskim:
Synteza falek ortogonalnych na podstawie oceny przetworzonego sygnału
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipińska
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2012
More

 

Doktorant:

dr Anna Goździewicz-Smejda

Tytuł w języku polskim:
Topologie definiowane przez zbiory ψ-rzadkie
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Ewa Łazarow, prof. AP
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2013
More

 

Doktorant:

dr inż. Kazimierz Paprocki

Tytuł w języku polskim:
Właściwości optyczne i elektryczne warstw diamentowych i nanodiamentowych w zależności od wybranych parametrów procesu HF CVD
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. UKW
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2013
More

 

Doktorant:

dr inż. Jarosław Walczak

Tytuł w języku polskim:
Jednomodowe lasery półprzewodnikowe dużej mocy o emisji powierzchniowej emitujące promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
24 - 05 - 2016
More

 

Doktorant:

dr inż. Adam Sokół

Tytuł w języku polskim:
Modelowanie zjawisk fizycznych w optycznie pompowanych laserach typu VECSEL
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 12 - 2017
More

 

Doktorant:

dr inż. Łukasz Chomątek

Tytuł w języku polskim:
Genetyczny wybór optymalnych ścieżek w grafach uwzględniający redukcję przestrzeni poszukiwań
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Danuta Zakrzewska
Promotor pomocniczy: dr inż. Arkadiusz Tomczyk
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
13 - 12 - 2016
More

 

Doktorant:

mgr inż. Mateusz Wibig

Tytuł w języku polskim:
Wielokryterialna optymalizacja procesów biznesowych za pomocą sieci Petriego i algorytmów genetycznych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Danuta Zakrzewska
Promotor pomocniczy: dr inż. Dariusz Puchała
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

dr inż. Piotr Maras

Tytuł w języku polskim:
Opracowanie metody pomiaru i weryfikacji rozkładu dawek promieniowania jonizującego w 3D w środowisku klinicznym w radioterapii
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Marek Kozicki, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 12 - 2017
More

 

Doktorant:

dr inż. Krzysztof Guzek

Tytuł w języku polskim:
Metoda strumieniowego mapowania fotonowego
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Maria Pietruszka, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2014
More

 

Doktorant:

dr inż. Marcin Kacprowicz

Tytuł w języku polskim:
Systemy rozmyte wyższych rzędów w komputerowym zarządzaniu emisją gazów przemysłowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Niewiadomski
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Duraj
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
21 - 06 - 2016
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: