Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

dr Michał Boczek

Tytuł w języku polskim:
Całki względem pseudomiar i ich zastosowania
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Marek Kałuszka, prof.PŁ
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Okolewski
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
21 - 06 - 2016
More

 

Doktorant:

dr inż. Marcin Olszyński

Tytuł w języku polskim:
Badanie wpływu wybranych związków na zarodkowanie i wzrost struwitu i węglanu apatytu w kontekście powstawania infekcyjnej kamicy moczowej
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab.inż. Jolanta Prywer, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Torzewska
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
13 - 03 - 2018
More

 

Doktorant:

dr inż. Jagoda Lazarek

Tytuł w języku polskim:
Wykrywanie obiektów na obrazach cyfrowych z zastosowaniem analizy lokalnej i reprezentacji grafowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak
Promotor pomocniczy: dr inż. Arkadiusz Tomczyk
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 12 - 2017
More

 

Doktorant:

dr inż. Grzegorz Glonek

Tytuł w języku polskim:
Hybrydowa metoda śledzenia ruchu człowieka w czasie rzeczywistym
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Wojciechowski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 09 - 2017
More

 

Doktorant:

dr Jakub Klima

Tytuł w języku polskim:
Twierdzenia o punkcie stałym dla przekształceń stożkowych przestrzeni metrycznych i ich zastosowania
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
30 - 05 - 2017
More

 

Doktorant:

dr inż. Marcin Gębski

Tytuł w języku polskim:
Lasery VCSEL z podfalową siatką dyfrakcyjną o wysokim kontraście współczynnika załamania światła
Tytuł w języku angielskim: High refractive index Contrast Grating VCSELs
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
26 - 09 - 2017
More

 

Doktorant:

dr inż. Łukasz Strobin

Tytuł w języku polskim:
Wyszukiwanie zależności semantycznych w grafowych bazach danych z zastosowaniem logiki rozmytej i algorytmów genetycznych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 12 - 2017
More

 

Doktorant:

mgr inż. Paweł Tracz

Tytuł w języku polskim:
Segmentacja obrazów metodą kierunkowego rozrostu ze statystyczną oceną obszarów kandydujących i wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

dr Julia Wódka

Tytuł w języku polskim:
Operacje algebraiczne w wybranych klasach funkcji rzeczywistych
Tytuł w języku angielskim: Algebraic operations in selected classes of real functions
Promotor: dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
26 - 09 - 2017
More

 

Doktorant:

dr Marek Bienias

Tytuł w języku polskim:
O strukturach algebraicznych zawartych w pewnych zbiorach funkcji
Tytuł w języku angielskim: Algebraic structures in some sets of functions
Promotor: dr hab. Artur Bartoszewicz, prof PŁ
Promotor pomocniczy: dr Szymon Głąb
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2015
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: