Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

dr inż. Katarzyna Poczęta

Tytuł w języku polskim:
Modelowanie złożonych dynamicznych systemów wspomagania decyzyjnego z zastosowaniem map kognitywnych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2015
More

 

Doktorant:

dr inż. Maciej Kuc

Tytuł w języku polskim:
Modelowanie zjawisk fizycznych w azotkowych laserach złączowych oraz ich matrycach
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2015
More

 

Doktorant:

dr Elżbieta Krajewska

Tytuł w języku polskim:
Geometryczna teoria immunizacji na rynkach niezupełnych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Lesław Gajek
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2015
More

 

Doktorant:

dr Emilia Szymonik

Tytuł w języku polskim:
Zbiory generowane przez sumy podszeregów
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Artur Bartoszewicz, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr hab. Szymon Głąb
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2015
More

 

Doktorant:

dr inż. Renata Długosz

Tytuł w języku polskim:
Wybrane własności funkcji holomorficznych zadanych na pełnych obszarach n-kołowych pewnymi warunkami geometrycznymi i analitycznymi
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Piotr Liczberski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2015
More

 

Doktorant:

dr Adam Majchrzycki

Tytuł w języku polskim:
Otwartość odwzorowań dwuliniowych i pewne własności funkcji całkowalnych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Promotor pomocniczy: dr Filip Strobin
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2015
More

 

Doktorant:

dr Renata Wieteska

Tytuł w języku polskim:
Metody wariacyjne w badaniu dyskretnych równań różnicowych zawierających operator p(k)-Laplace’a
Tytuł w języku angielskim: Variational methods in difference equqtions with the p(k)-Laplace operator
Promotor: dr hab. Marek Galewski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
- - 2015
More

 

Doktorant:

dr inż. Jarosław Andrzejczak

Tytuł w języku polskim:
Interaktywna wizualizacja informacji wyszukanej w cyfrowych zbiorach danych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Maria Pietruszka, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
15 - 12 - 2015
More

 

Doktorant:

dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior

Tytuł w języku polskim:
Hybrydowa analiza transformat w rozpoznawaniu wysokości dźwięków w polifonicznych nagraniach instrumentów muzycznych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartłomiej Stasiak
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 09 - 2017
More

 

Doktorant:

dr hab. Marcin Koniorczyk

Tytuł w języku polskim:
Twierdzenia o globalnym dyfeomorfizmie i ich zastosowanie
Tytuł w języku angielskim: Global diffeomorphism theorems and their applications
Promotor: dr hab. Marek Galewski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 12 - 2017
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: