Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

mgr inż. Izabela Superson

Tytuł w języku polskim:
Wielopodmiotowe podsumowania lingwistyczne relacyjnych baz danych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Myszkorowski
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

dr Aleksandra Puchalska

Tytuł w języku polskim:
Układy dynamiczne w sieciach – rozwiązywalność, asymptotyka i wpływ struktury na ich własności
Tytuł w języku angielskim: Dynamical systems on networks - well-posedness, asymptotics and the network’s structure impact on their properties
Promotor: prof. dr hab. Jacek Banasiak
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
13 - 03 - 2018
More

 

Doktorant:

mgr Robert Jankowski

Tytuł w języku polskim:
Własności rozwiązań równań różnicowych wyższych rzędów typu neutralnego
Tytuł w języku angielskim: Properties of solutions of higher order neutral difference equations
Promotor: dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Nockowska-Rosiak
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

dr inż. Piotr Ożdżyński

Tytuł w języku polskim:
Efektywne algorytmy wyznaczania tematów na podstawie analizy częstych sekwencji
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Danuta Zakrzewska
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Wosiak
Dziedzina naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
14 - 05 - 2019
More

 

Doktorant:

dr inż. Jędrzej Mońko

Tytuł w języku polskim:
Wykrywanie początków nut w nagraniach instrumentów smyczkowych z wykorzystaniem sieci neuronowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Niewiadomski
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartłomiej Stasiak
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
09 - 10 - 2018
More

 

Doktorant:

mgr inż. Cezary Żurawski

Tytuł w języku polskim:
Efektywne miary zniekształceń obrazów w osadzaniu cyfrowych znaków wodnych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Piotr Lipiński
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Bartłomiej Szczepaniak

Tytuł w języku polskim:
Grafowo-kratowe modele szybkich sparametryzowanych transformacji falkowo-fourierowskich zorientowanych na architekturę GPU-CPU
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Michał Jacymirski
Promotor pomocniczy: dr inż. Dariusz Puchała
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

dr inż. Przemysław Brzykcy

Tytuł w języku polskim:
Zastosowanie metody orbit do konstrukcji przestrzeni fazowych
Tytuł w języku angielskim: Application of the Orbit Method for Construction of Phase Spaces
Promotor: dr hab. inż. Jaromir Tosiek
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 06 - 2018
More

 

Doktorant:

mgr inż. Rafał Sadowski

Tytuł w języku polskim:
Badanie procesów formowania się i agregacji struwitu oraz węglanu apatytu w kontekście infekcyjnej kamicy moczowej
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Jolanta Prywer, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr Kinga Cudna

Tytuł w języku polskim:
Zera funkcji analitycznych w teorii podporządkowania i podporządkowań różniczkowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. Adam Lecko, prof. UWM, Katedra Analizy Zespolonej, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: