Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

mgr Alicja Krzeszowiec

Tytuł w języku polskim:
Zbiory uniwersalne w przestrzeniach polskich
Tytuł w języku angielskim: Universal sets in Polish spaces
Promotor: dr hab. Artur Bartoszewicz, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa:
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

dr inż. Piotr Beling

Tytuł w języku polskim:
Szybkie algorytmy decyzyjne w grach z doskonałą informacją i ich wykorzystanie w grach jej pozbawionych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Goldstein
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
24 - 05 - 2016
More

 

Doktorant:

dr Igor Kossowski

Tytuł w języku polskim:
Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych zwyczajnych z silnie nieliniowymi warunkami nielokalnymi
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Przeradzki
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Szymańska-Dębowska
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
13 - 03 - 2018
More

 

Doktorant:

mgr inż. Michał Grosicki

Tytuł w języku polskim:
Metoda rozpoznawania wybranych emocji z zastosowaniem głębokich sztucznych sieci neuronowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Krzysztof Renkas

Tytuł w języku polskim:
Hierarchiczne systemy logiki rozmytej o zredukowanej bazie reguł
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja
Status przewodu doktorskiego:   doktorat dopuszczony do obrony
Data nadania tytułu:
10 - 09 - 2019
More

 

Doktorant:

mgr inż. Kinga Glinka

Tytuł w języku polskim:
Efektywna klasyfikacja wieloetykietowa danych wielowymiarowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Danuta Zakrzewska
Promotor pomocniczy: dr inż Agnieszka Wosiak
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

dr inż. Daniel Dworak

Tytuł w języku polskim:
Kompresja dużych zbiorów danych grafiki trójwymiarowej dla interaktywnych aplikacji internetowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Maria Pietruszka, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. Dominik Szajerman
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
03 - 07 - 2018
More

 

Doktorant:

mgr inż. Michał Szkudlarek

Tytuł w języku polskim:
Dynamiczna wizualizacja środowisk wirtualnych z zastosowaniem szacowania położenia głowy użytkownika przy pomocy sensorów urządzenia mobilnego
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Maria Pietruszka, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Leszek Frasunkiewicz

Tytuł w języku polskim:
Analiza numeryczna zjawisk fizycznych zachodzących w laserach o emisji powierzchniowej ze sprzężonymi wnękami
Tytuł w języku angielskim: Numerical analysis of Coupled-Cavity Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: kopromotor: prof. Krassimir Panajotov
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

dr Mateusz Krukowski

Tytuł w języku polskim:
Zwarte rodziny w przestrzeniach funkcji ciągłych z topologią zbieżności jednostajnej
Tytuł w języku angielskim: Compact families in spaces of continuous functions with the topology of uniform convergence
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Przeradzki
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 09 - 2017
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: