Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

dr Elżbieta Ratajczyk

Tytuł w języku polskim:
Dynamika i sterowanie optymalne w modelu matematycznym skojarzonego leczenia glejaka
Tytuł w języku angielskim: Dynamics and optimal control of a mathematical model for combination therapy of glioma
Promotor: dr hab. Urszula Łędzewicz-Kowalewska, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
13 - 06 - 2017
More

 

Doktorant:

dr Jacek Marchwicki

Tytuł w języku polskim:
Wybrane zagadnienia dotyczące szeregów w przestrzeniach skończonego wymiaru
Tytuł w języku angielskim: Selected problems of series in finite dimensional spaces
Promotor: dr hab. inż. Szymon Głąb, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 06 - 2018
More

 

Doktorant:

dr Adio Taofiki Akinwale

Tytuł w języku polskim:
Nowe miary podobieństwa w komputerowym dopasowywaniu wzorów tekstowych
Tytuł w języku angielskim: New similarity measures in computer-aided text templates matching
Promotor: dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
24 - 05 - 2016
More

 

Doktorant:

dr Michał Popławski

Tytuł w języku polskim:
Własności ciągów i szeregów ideałowo zbieżnych z punktu widzenia kategorii Baire’a i miary
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. Marek Balcerzak
Promotor pomocniczy: dr Artur Wachowicz
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
03 - 07 - 2018
More

 

Doktorant:

mgr Maciej Leszczyński

Tytuł w języku polskim:
Wpływ farmakometryki na sterowania optymalne w modelach matematycznych terapii raka
Tytuł w języku angielskim: The effect of pharmacometrics on optimal controls for mathematical models of cancer therapies
Promotor: dr hab. Urszula Łędzewicz-Kowalewska, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
28 - 01 - 2020
More

 

Doktorant:

dr Piotr Hachuła

Tytuł w języku polskim:
O pewnych własnościach nieliniowych układów równań różnicowych stosowanych w modelowaniu zjawisk mikroekonomicznych
Tytuł w języku angielskim: On some properties of nonlinear systems of difference equations applied in modelling of microeconomic phenomena
Promotor: dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Nockowska-Rosiak
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
12 - 06 - 2018
More

 

Doktorant:

mgr inż. Marek Rogalski

Tytuł w języku polskim:
Automatyczne uzupełnianie kodu źródłowego z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
15 - 09 - 2020
More

 

Doktorant:

mgr inż. Aneta Majchrzycka

Tytuł w języku polskim:
Model bezpieczeństwa logicznego i użytkowego do budowy i rozwoju aplikacji mobilnych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Robert Staniucha

Tytuł w języku polskim:
Metody rozpoznawania jednostkowych ruchów twarzy z wykorzystaniem analizy jasności
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Wojciechowski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Marcin Leplawy

Tytuł w języku polskim:
Komputerowe metody wyznaczania lokalizacji obiektów przy użyciu heterogenicznych pomiarów odległości
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Piotr Lipiński
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: