Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

 

Doktorant:

mgr inż. Anna Rogalska

Tytuł w języku polskim:
Model predykcji uwagi w obrazie ruchomym
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Piotr Napieralski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Patrycja Śpiewak

Tytuł w języku polskim:
Wpływ apertur elektrycznych i optycznych na pracę półprzewodnikowych laserów VCSEL
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr Barbara Łupińska

Tytuł w języku polskim:
Analiza wybranych równań ułamkowego rzędu z pochodną Katugampola
Tytuł w języku angielskim: Analysis of selected Katugampola fractional differential equations
Promotor: dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Tatiana Odzijewicz
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Krzysztof Fornalczyk

Tytuł w języku polskim:
Metoda szacowania położenia punktu koncentracji wzroku na podstawie analizy obrazu twarzy
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Adam Wojciechowski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat obroniony
Data nadania tytułu:
18 - 02 - 2020
More

 

Doktorant:

mgr Jarosław Swaczyna

Tytuł w języku polskim:
Zbiory małe w sensie Haara w grupach polskich
Tytuł w języku angielskim: Haar-small sets in Polish groups
Promotor: dr hab. inż. Szymon Głąb, prof. PŁ
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
28 - 01 - 2020
More

 

Doktorant:

mgr inż. Paweł Tarasiuk

Tytuł w języku polskim:
Splotowe sieci neuronowe z wbudowanymi przekształceniami geometrycznymi w wybranych zadaniach rozpoznawania obrazów cyfrowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak
Promotor pomocniczy: dr inż. Arkadiusz Tomczyk
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr inż. Michał Kowalczyk

Tytuł w języku polskim:
Efektywna metoda oceny spójności geometrycznej obrazów stereoskopowych
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Piotr Napieralski
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr Katarzyna Chrząszcz

Tytuł w języku polskim:
Topologia, metryzowalność i elementy teorii punktów stałych w przestrzeniach semimetrycznych
Tytuł w języku angielskim: Topology, metrizability and elements of fixed point theory in semimetric spaces
Promotor: prof. dr hab. Jacek Jachymski
Promotor pomocniczy: dr Filip Strobin
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   doktorat dopuszczony do obrony
Data nadania tytułu:
28 - 04 - 2020
More

 

Doktorant:

mgr inż. Magdalena Marciniak

Tytuł w języku polskim:
Półprzewodnikowe lasery o emisji powierzchniowej z podfalowymi siatkami dyfrakcyjnymi
Tytuł w języku angielskim:
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr inż Marcin Gębski
Dziedzina naukowa: nauki fizyczne
Dyscyplina naukowa: fizyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

 

Doktorant:

mgr Ewa Skrzypek

Tytuł w języku polskim:
Zagadnienia Dirichleta dla p(t)-laplasjanu na ograniczonej skali czasowej
Tytuł w języku angielskim: Dirichlet problems with p(t)-Laplacian on bounded time scale
Promotor: dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska
Promotor pomocniczy:
Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
Status przewodu doktorskiego:   otwarty przewód doktorski
Data nadania tytułu:
- -
More

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()

        
 
Doktorant: 
Tytuł w języku polskim: 
Tytuł w języku angielskim: 
Promotor: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: 
   
Status przewodu doktorskiego:  
   
Miesiąc i/lub rok otwarcia przewodu: 
 
Miesiąc i/lub rok obrony: 
 
Miesiąc i/lub rok nadania tytułu: