Baza przewodów doktorskich

Przewody doktorskie realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()  1 ...  107  108  109  110  111  112  113
Doktorant:

mgr inż. Łukasz Wieczorek

 
Tytuł rozprawy:
Optymalizacja procesu dystrybucji zasobów w złożonych sieciach logistycznych przy użyciu algorytmów genetycznych
 
Promotor:

dr hab. inż. Przemysław Ignaciuk, prof. nadzw.

Promotor pomocniczy:
 
Dziedzina:
nauki techniczne
Dyscyplina:
informatyka
 
Status:
otwarty przewód doktorski
 
 Streszczenie:
 
 Terminy:
Data otwarcia przewodu:  
09 - 04 - 2019
Data powołania recenzentów:   
- -
Data obrony:
- -
Data nadania tytułu: 
- -

Recenzent: Recenzja:
 
 
 
 
Page: ()  1 ...  107  108  109  110  111  112  113