Baza postępowań habilitacyjnych

Postępowania habilitacyjne realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Page: ()   1  2

 

Imię i nazwisko:

dr hab. inż. Michał Morawski

Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
More

 

Imię i nazwisko:

dr hab. Filip Strobin

Dziedzina naukowa: nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina naukowa: matematyka
More

 

Imię i nazwisko:

dr Tomasz Filipczak

Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
More

 

Imię i nazwisko:

dr hab. inż. Bartłomiej Stasiak

Dziedzina naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja
More

 

Imię i nazwisko:

dr inż. Agnieszka Duraj

Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
More

 

Imię i nazwisko:

dr Piotr Drygaś

Dziedzina naukowa: nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa: matematyka
More

Page: ()   1  2

        
 
Imię i nazwisko: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: