Baza postępowań o nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej


        
 
Imię i nazwisko: 
   
Dziedzina: 
Dyscyplina: