Aktualności Wydziałowe

Wyniki II etapu rekrutacji w semestrze zimowym 2017/18

 
 
 

W załączniku wyniki II etapu rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18 na kierunku Fizyka Techniczna studia stacjonarne I stopnia: