Aktualności Wydziałowe

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Matematyka Stosowana w roku akademickim 2017/2018

 
 
 

 

Studenci I semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Matematyka Stosowana, którzy zostaną przyjęci na studia w roku akademickim 2017/2018, rozpoczynają zajęcia 2.10.2017 r.