Aktualności Wydziałowe

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia w semestrze zimowym 2017/18

 
 
 

W załączniku wyniki rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18 na kierunki;

Matematyka Stosowana studia stacjonarne II stopnia,

Informatyka studia niestacjonarne II stopnia,

podział na grupy na kierunku Matematyka stosowana.