Aktualności Wydziałowe

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2017/2018

 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą studiów II stopnia przewidzianych do uruchomienia na Wydziale FTIMS w semestrze letnim:

- Fizyka Techniczna

- Informatyka

- Computer Science and Information Technology (studia prowadzone w języku angielskim)

Studia na powyższych kierunkach prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Kandydat aplikujący na studia powinien zarejestrować się elektronicznie poprzez Portal Rekrutacyjny PŁ, a następnie złożyć w Sekcji Rekrutacji lub przesłać pocztą komplet dokumentów.

Harmonogram rekrutacji:

  • od 1 lutego 2018 r. (czwartek) do 19 lutego 2018 r. (poniedziałek), godz. 15.00 - rejestracja internetowa i składanie dokumentów na studia drugiego stopnia;
  • 23 lutego 2018 r. (piątek), godz. 16.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/studia-ii-stopnia

 

Attached files