Aktualności Wydziałowe

Inauguracja roku akademickiego dla I semestru studiów II stopnia

 
 
 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla I semestru studiów II stopnia rozpoczynających zajęcia w semestrze letnim 2017/2018 odbędzie się 26 lutego 2018 r.

- dla kierunków Informatyka oraz Computer Science and Information Technology o godz. 8.15 w Auli F-3 (Budynek B9), przy ul. Wólczańskiej 215.

- dla kierunku Fizyka Techniczna o godz. 10:30 w Auli 0.17 (Arena Magica), budynek B15, ul. Wólczańska 219.

Obecność na uroczystości immatrykulacji jest obowiązkowa.

Zajęcia dla osób przyjętych na I rok stuidów II stopnia rozpoczynają się 26 lutego według planu zamieszczonego na platformie WIKAMP