Aktualności Wydziałowe

Studia II stopnia - ostateczny termin immatrykulacji

 
 
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 26 marca 2018 r. (poniedziałek) upływa ostateczny termin złożenia ślubowania przez kandydatów przyjętych na I rok studiów II stopnia.

Osoby, które jeszcze nie dopełniły tej czynności są proszone o stawienie się w dziekanacie (pokój 2) w ww. terminie przed godz. 10:00.

Niedopełnienie aktu ślubowania będzie skutkować skreśleniem z listy osób przyjętych na studia.