Aktualności Wydziałowe

Uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2018/2019

 
 
 

Kolegium Dziekańskie Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

ma zaszczyt zaprosić na

Uroczystości Immatrykulacji, które odbędą się w dniach:

28.09.2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w audytorium G-10 im. A. Sołtana - dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (kierunki: Fizyka Techniczna, Informatyka, Matematyka Stosowana)

1.10.2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w audytorium 0.17 (Budynek B14) - dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia (kierunek Matematyka Stosowana)

6.10.2018 r.  (sobota) o godz. 10:00 w audytorium F-10 im. W. Krysickiego (Budynek B9) dla I roku studiów niestacjonarnych studia I i II stopnia (kierunek Informatyka)

Wykład immatrykulacyjny pt. „Hazard i probabilistyka" 28 września 2018 r. wygłosi dr hab. Szymon Głąb.