Aktualności Wydziałowe

Harmonogram odbioru legitymacji dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunków: informatyka i fizyka techniczna

 
 
 

W załączniku znajduje się harmonogram odbioru legitymacji i podpisywania umów dla kierunków:

- informatyka
- fizyka techniczna

Prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.

UWAGA!

Do odbioru legitymacji są uprawnieni Studenci, którzy złożyli ślubowanie na uroczystej immatrykulacji w dniu 28.09.2018 r.