Aktualności Wydziałowe

Harmonogram odbioru legitymacji dla kierunku matematyka stosowana (studia I stopnia)

 
 
 

Harmonogram w załączeniu.

Prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.

UWAGA!

Do odbioru legitymacji są uprawnieni Studenci, którzy złożyli ślubowanie na uroczystej immatrykulacji w dniu 28.09.2018 r.