Aktualności Wydziałowe

Uroczystość Inauguracji roku akademickiego dla Studentów I roku studiów niestacjonarnych

 
 
 

Szanowni Studenci I roku studiów niestacjonarnych
I i II stopnia kierunku Informatyka!

W dniu 6.10.2018 r.  (sobota) o godz. 10:00 w audytorium F-10 im. W. Krysickiego (Budynek B9) odbędzie się Uroczystość Inauguracji
roku akademickiego 2018/2019.

 

Dziekanat Wydziału FTIMS PŁ