Aktualności Wydziałowe

Odbiór legitymacji dla kierunku matematyka stosowana (studia II stopnia)

 
 
 

Legitymacje dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku matematyka stosowana rozdawane będą w dniu 9 października (wtorek) w godz. 9:00-10:00 w dziekanacie w pokoju nr 8.

Prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.

UWAGA!

Do odbioru legitymacji są uprawnieni Studenci, którzy złożyli ślubowanie na uroczystej immatrykulacji w dniu 1.10.2018 r.