Aktualności Wydziałowe

Ostateczny termin immatrykulacji

 
 
Picture of Ewa Szkudlarek
Ostateczny termin immatrykulacji
by Ewa Szkudlarek - Friday, 26 October 2018, 12:47 PM
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 30 października 2018 r. upływa ostateczny termin złożenia ślubowania oraz podpisywania umów przez kandydatów przyjętych na I rok studiów w roku ak. 2018/2019.

Osoby, które jeszcze nie dopełniły tej czynności są proszone o jak najszybsze stawienie się w dziekanacie (pokój 2).

Niedopełnienie aktu ślubowania będzie skutkować skreśleniem z listy osób przyjętych na studia.