Aktualności Wydziałowe

PŁ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Akredytacje zagraniczne”. W sumie PŁ otrzyma 1 558 700 zł

 
 
 

Politechnika Łódzka realizuje projekt MNiSW „Akredytacje zagraniczne” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu Państwa. W sumie PŁ otrzyma 1 558 700 zł. Celem projektu jest uzyskanie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność Uczelni. W ramach projektu Politechnika Łódzka otrzymała finansowanie dla akredytacji programowych ABET i EUR-ACE Label (KAUT), akredytacji EAQUALS dla Centrum Językowego PŁ oraz dla dwóch akredytacji instytucjonalnych:

-        IEP – EUA – Institutional Evaluation Programme of European University Association,

-        HCERES – Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej otrzymał finansowanie dla akredytacji EUR-ACE Label (KAUT) dla kierunków:

-        Fizyka techniczna – studia I stopnia,

-        Informatyka – studia I i II stopnia.

Attached files