Aktualności Wydziałowe

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia w sem. 2018/19 L

 
 
 

W załączniku znajdują się listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/2019 na kierunki:

- Fizyka Techniczna
- Informatyka

oraz lista osób przyjętych na inny wydział.